De meest kwetsbare groepen als het gaat om tekenbeten zijn kinderen en jongeren. Kinderen spelen buiten, lekker het bos in, ze zijn vaak in aanraking met de natuur en komen daardoor ook gemakkelijk in aanraking met een teek. Ook jongeren zijn een belangrijke risicogroep, ze slenteren door het bos of park, liggen in het gras en sporten in de natuur, zo zijn ze een makkelijke prooi voor teken.

Controleer uw kinderen goed op teken wanneer zij buiten gespeeld hebben. Als een teek binnen 24 uur op de juiste manier verwijderd wordt is de kans op besmetting met een bacterie nog het kleinst.

Back To Top