Omdat de ziekte van Lyme in Nederland het meest voorkomt als gevolg van een tekenbeet, gaat daar vaak de meeste aandacht naar uit. Terecht, maar toch willen we u ook informeren over nog een aantal andere ziekten die veroorzaakt worden door de beet van een teek. Voor dit artikel hebben wij de website van de RIVM gebruikt.

FSME/TBE

Teken-encefalitis is een ziekte die met name voorkomt in natuurgebieden in Zuid Duitsland, Oostenrijk, Oost Europa, de Baltische staten, de voormalige Sovjet-Unie, Scandinavië en Siberië. Het is een vorm van hersenontsteking. Voor mensen die door natuurgebieden trekken waar besmette teken voorkomen, bestaat het risico om de ziekte op te lopen, met name gedurende het seizoen (maart tot november) waarin de teken het meest actief zijn. U kunt de kans op een tekenbeet verkleinen door bedekkende kleding te dragen en een tekenwerend middel op uw huid aan te brengen. Voor een verblijf in de Baltische staten en Centraal- en Noord Europa wordt een vaccinatie ter voorkoming van Teken-encefelatis aangeraden.

Het virus wordt overgedragen zodra de teek bijt, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ziekte van Lyme, waarbij overdracht pas plaats vindt nadat de teek al 12 à 24 uur vastgezogen zit. Mensen die door een besmette teek gebeten worden zullen echter lang niet altijd ziek worden.

Als mensen ziek worden, worden ze dat meestal 1 tot 3 weken na de tekenbeet. De ziekte verloopt in 2 fasen. De eerste fase duurt ongeveer 5 tot 10 dagen en gaat gepaard met griepachtige verschijnselen zoals koorts en hoofdpijn. Bij een deel, ongeveer 10% van de patiënten, ontstaat daarna een tweede ziekteperiode met hoge koorts, hoofdpijn, verlammingsverschijnselen, ontsteking van de hersenen en hersenvlies. Van deze groep, leidt dit bij ongeveer 3 tot 5% van de gevallen, tot ernstige blijvende aandoeningen van het zenuwstelsel. De ziekte kan zelfs de dood tot geval hebben, dat is bij 1 tot 2% van deze groep het geval.

Babesia

Babesia is een infectie die wordt veroorzaakt door de parasiet Babesia. Deze infectie komt het meest voor bij dieren. Het komt gelukkig zelden voor dat mensen worden geïnfecteerd. Het duurt 24 tot 48 uur voordat de Babesia’s besmettelijk worden. Daarom moeten de teken snel verwijderd worden.

Babesia leeft in rode bloedcellen en vernietigt deze. Dit kan leiden tot koorts, hoofdpijn en spierpijn. Tevens kan de afbraak van de bloedcellen bloedarmoede veroorzaken. Babesia kan voor mensen waarbij de milt is verwijderd, net zo gevaarlijk zijn als malaria en zelfs de dood tot gevolg hebben.

In dit geval treedt er hoge koorts op, bloedarmoede, geelzucht, nierinsufficiëntie en donkere urine. De meeste bekende gevallen van deze ziekte komen uit de Verenigde Staten, nabij de kust van New York en Massachusetts, en zijn niet ernstig. In West-Europa zijn ongeveer 30 Babesia gevallen bekend, met name bij mensen zonder milt, waardoor het verloop van de ziekte hier veel ernstiger is. Ook in Nederland zijn besmette teken aangetroffen, maar tot nu toe zijn er gelukkig nog geen patiënten bekend.

Bron: RIVM.nl

Back To Top