Teken komen in principe in heel Nederland voor. Ze bevinden zich in hoog gras, struikgewas, het bos of duingebieden. De hoeveelheid teken verschilt per gebied. De mate waarin teken voorkomen in de verschillende gebieden van ons land.

Brengt u een bezoek aan een natuurgebied of bosrijke omgeving wees dan alert. Bescherm u tegen teken, maar zorg ook voor een nauwkeurige controle bij thuiskomst.

Back To Top